Milli Internet Mükafatı - Milli Net Azərbaycan İnternetinin hərəkətverici qüvvəsidir

XƏBƏRLƏR VƏ ELANLAR

07.12.2018

Milli İnternet Mükafatı Təşkilat Komitəsinin məlumatı

Bir müddət öncə Milli İnternet Mükafatı Təşkilat Komitəsi 1-ci mərhələ səsvermənin yekunu əsasında Nominanat statusu qazanan internet resurslarını  açıqlayıb.

Nominantların seçim proseduru ilə bağlı MilliNet TK-ya müəyyən  suallar və  müraciətlər ünvanlanıb.
MilliNet TK bildirir ki, MilliNet  Qaydalarına görə hər bir Nominasiya üzrə müsabiqədə iştirak edən resursların ən çox bal toplayanları Nominant statusu qazanır. Bu, əslində TK tərəfindən həyata keçirilən texniki bir prosesdir.
Müxtəlif istiqamətlər üzrə qiymətləndrimə aparan Münsiflərin verdiyi ballar əsasında indeksləmə aparılır, münsiflərin balları toplanır və  ən çox bal toplayan resurslar nominant statusu qazanır.

MilliNet Qaydalarına görə qiymətləndirmə  yalnız və ya yalnız Münsiflər tərəfindən aparılır. Resursların müsabiqəyə buraxılmasını həyata keçirdikdən sonra TK qiymətləndirmə və səsvermə prosesinə hər hansı müdaxilə etmir.
MilliNet TK  yalnız qiymətləndirmə prosesninin şəffaf və ədalətli formada keçirilməsini təşkil edir və buna nəzarət edir.
MilliNet   Qaydalarına görə münsiflərin seçimi həlledicidir.  
Hər bir Münsif   qabaqcadan bəlli olan MilliNet  meyarlarına və təbii ki,  öz təcrübəsi, bilik və  bacarığı əsasında qiymət verir. Bir daha diqqətə çatdırırıq ki , Münsiflərin iradəsi və biliyi, subyektiv baxışları MilliNet meyarlarından üstün də ola bilər.
Odur ki, istənilən Müsabiqədə, istənilən qiymətləndirmədə olduğu kimi bu prosesdə də subyektivlik qaçılmazdır .

MilliNet TK Münsiflərin peşəkarlığına inanır və onların seçiminə hörmətlə yanaşır, onların dəyərləndirməsini qəbul edir və bunları əsas  götürərək Nominantları və eləcə də qalibləri müəyyən edir.

Bunula belə, Müsabiqə başlanmasından öncə münsiflərin seçimi prosesində bu amil nəzərə alınır, daha peşəkarların seçilməsinə diqqət yetirilir  və daim yenilənmə aparılır.
Cari ildə də münsiflərin tərkibi xeyli yenilənib. Öz sahəsi üzrə peşəkarların münsif olaraq seçilməsinə üsütnlük verilib.  Münsiflər isə öz sahəsi üzrə təcrübəsi olan mtəxəssis və ekspertlərdən ibarət olmaqla formalaşdırılır.
Bir daha bildirik ki, TK səsvermə prosesində iştirak etmir və ən çox bal toplayanlara , həmçinin də resursların  topladığı yekun ballar  bərabər olduqda bütün bərabər bal toplayanlara da Qaydalara uyğun olaraq  Nonimant satusu  verilməsini həll edir.

 

MilliNet TK
www.millinet.az

Milli Net

Təşkilat Komitəsi

www.millinet.az