Meyarlar

İnternet Resursların Qiymətləndirilməsi Meyarlarının İzahı

  1. Faydalılıq

Bu meyar internet resursunun istifadəçilər üçün nə qədər əhəmiyyətli və yararlı olduğunu qiymətləndirir. İnternet resurs istifadəçilərin tələbatına nə dərəcədə cavab verir, hansı ciddi bir problemi həll edir

  1. İnnovativlik

Bu meyar internet resursunun innovativ, yaradıcı məzmunlar təklif edib-edilmədiyini dəyərləndirir. İnternet resursun nə dərəcədə müasir texnologiyalara uyğun olduğunu nəzərdə tutur.

  1. Kütləvilik

Bu meyar internet resursunun daha böyük auditoriyaya yönəldiyinin göstəricisidir.

  1. İstifadəçi Rahatlığı

Bu meyari nternet resursunun istifadəçilər üçün asanlıqla istifadə edilə biləcəyinin göstəricisidir. Resursun rahatlığı məzmunların asan və intuitiv şəkildə əldə olunması və onların rahatlıqla istifadə edilməsini, responsive olmasını nəzərdə tutur.

  1. Funksionallıq

Bu meyar internet resursunun istifadəçilərə fərqli funksiyalar və imkanlar təklif edib-edilmədiyini qiymətləndirir. İnternet resurs, istifadəçilərə məzmunu daha effektiv şəkildə axtarmaq, sosial mediada paylaşmaq, interaktiv əlaqə qurmaq və digər işləri etmək üçün imkanlar təklif etməsi funksionallıq olaraq dəyərləndirilir

  1. Dayanıqlıq

Bu meyar internet resursunun yüklənmələrə qarşı dayanıqlı, daim əlçatan və etibarlı olmasını, sürətli və bütün elementlər daxil olmaqla yüklənməsini, keçidlərin və mövcud
funksionallıqların düzgün işləməsini, normal istifadə zamanı nəzərə çarpan performans problemlərinin olmamasın, xətaların bildirilməsi və idarə olunması mexanizmlərinin mövcudluğunu qiymətləndirir.

  1. Güvənlilik

Bu meyar internet resursunun hücumlara, texniki və etibarlılıq problemlərinə necə cavab verdiyini, 
təhlükəsiz əlaqə üçün istifadə edilən imkanlari, məlumatların qorunması üçün görülən tədbirləri, istifadəçi məlumatlarının, gizililiyin necə idarə olunduğunu və qorunduğunu, istifadəçi məlumatlarını müdafiə etməyə yönləndirilmiş prosesləri və tədbirləri qiymətləndirir.

 Ekspert Komissiyasının üzvləri bu meyarlar əsasında resursların qiymətləndirilməsini həyata keçirirlər.