Milli Internet Mükafatı - Milli Net Azərbaycan İnternetinin hərəkətverici qüvvəsidir

Elektron hökumət

Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi

http://exidmet.justice.gov.az:7500

Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi

E-İMZA.AZ

http://www.e-imza.az

Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinin rəsmi saytı

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

http://mincom.gov.az/az/

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəsmi internet saytı

İMEİ.AZ

http://imei.az/

Mobil Cihazların Qeydiyyat Sistemi telekommunikasiya şəbəkəsində istifadə olunan mobil cihazların texniki identifikasiya göstəriciləri barədə məlumatların vahid baza sisteminə daxil edilməsi, saxlanılması və emalı üçün nəzərdə tutulmuş informasiya sistemidir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ BANKI

https://www.cbar.az

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi internet səhifəsi