IRIX.AZ

Layihə haqqında

Cəmiyyətə xeyir vermə prinsipi Biz informasiya texnologiyaları sahəsində öyrəndiyimiz bilikləri, təcrübələri cəmiyyətin inkişafına istiqamətləndirərək onunla bölüşməyə, bu sahədə cəmiyyətin daha bilikli olmasına dəstək olmağa, onun irəliləyişində köməkliyimizi əsirgəməməyə səy göstəririk. Qarşılıqlı hörmət prinsipi Şirkət daxilində çalışan əməkdaşlarla, əməkdaşlıq əlaqələri qurulan müştərilərlə, qarşılıqlı hörmətə söykənərək fəaliyyət göstərmək önəmli prinsiplərimizdən birirdir. Biz hər bir əməkdaşın, müştərinin fikrinə diqqətlə yanaşaraq, qurulan münasibətlərin təməlini qarşılıqlı hörmət əsasında formalaşdırmağa çalışırıq. Komanda fəaliyyəti prinsipi Biz – işini qarşılıqlı hörmət, məsuliyyət və əməllər əsasında ümumi nəticəyə hədəflənmiş bütöv komandayıq. Gördüyümüz hər bir iş, qazandığımız hər bir nailiyyət komandamızın hər bir üzvünün uğurlu fəaliyyətinin nəticəsidir. Hər bir komanda üzv übizim üçün dəyərlidir və şirkətin bir parçasıdır.Biz bunu da bilirik ki,şirkətin uğuru, effektiv fəaliyyəti hər birimizdən asılıdır. Müştərinin məmnunluğu prinsipi Biz müştərilərlə uzunömürlü münasibətlərin etibar, düzgünlük, hörmət, məsuliyyət əsasında qurulmasına və götürdüyümüz öhdəliklərin zamanında yerinə yetirilməsinə çalışırıq. Müştərinin fərdi və ya korporativ olmasından asılı olmayaraq, hər bir müştəri bizim üçün dəyərlidir, və bizim bütün fəaliyyətimiz onların göstərilən xidmətdən məmnun qalmaqlarına istiqamətlənmişdir. İnnovativlik prinsipi Biz fəaliyyət göstərdiyimiz sferanın yeniliklərini daim izləyərək, bu yenilikləri, effektiv həlləri müştərilərə təklif edərək, onların biznesinin inkişafına istifadə etmələrində köməklik göstəririk. Profesionallıq prinsipi Biz komanda üzvlərimizin mükəmməlliyə doğru fəaliyyətini dəstəkləyirik. Onların professional olaraq inkişafı və formalaşması üçün sağlam mühitin və lazımi şəraitin yaradılmasına çalışırıq. Əməkdaşın məmnunluğu prinsipi Şirkətdə çalışan hər bir əməkdaşın öz üzərində inkişafını təmin etmək, irəliləyişinə dəstək olmaq, fikirlərinə hörmətlə yanaşaraq komanda da çalışmaqdan məmnunluğunu təmin etmək bizim ümumi ortaq nöqtəmizdir. Etibarlılıq prinsipi Etibar komandamızın üzvləri arasında olan münasibətlərdə, şirkətimizlə müştərilərimiz arasında qurulan əməkdaşlıqda hər zaman verdiyimiz dəyərdir.Bu dəyər məsuliyyətin tam icrasından və profesionallıqdan formalaşır.
Layihənin linki
irix.az

IRIX.AZ

Yaradılıb: Nov 20, 2023
Qurucu
a
anar orucov
Layihənin kateqoriyası
İlin e-ticarət həlli

Layihə haqqında

Cəmiyyətə xeyir vermə prinsipi Biz informasiya texnologiyaları sahəsində öyrəndiyimiz bilikləri, təcrübələri cəmiyyətin inkişafına istiqamətləndirərək onunla bölüşməyə, bu sahədə cəmiyyətin daha bilikli olmasına dəstək olmağa, onun irəliləyişində köməkliyimizi əsirgəməməyə səy göstəririk. Qarşılıqlı hörmət prinsipi Şirkət daxilində çalışan əməkdaşlarla, əməkdaşlıq əlaqələri qurulan müştərilərlə, qarşılıqlı hörmətə söykənərək fəaliyyət göstərmək önəmli prinsiplərimizdən birirdir. Biz hər bir əməkdaşın, müştərinin fikrinə diqqətlə yanaşaraq, qurulan münasibətlərin təməlini qarşılıqlı hörmət əsasında formalaşdırmağa çalışırıq. Komanda fəaliyyəti prinsipi Biz – işini qarşılıqlı hörmət, məsuliyyət və əməllər əsasında ümumi nəticəyə hədəflənmiş bütöv komandayıq. Gördüyümüz hər bir iş, qazandığımız hər bir nailiyyət komandamızın hər bir üzvünün uğurlu fəaliyyətinin nəticəsidir. Hər bir komanda üzv übizim üçün dəyərlidir və şirkətin bir parçasıdır.Biz bunu da bilirik ki,şirkətin uğuru, effektiv fəaliyyəti hər birimizdən asılıdır. Müştərinin məmnunluğu prinsipi Biz müştərilərlə uzunömürlü münasibətlərin etibar, düzgünlük, hörmət, məsuliyyət əsasında qurulmasına və götürdüyümüz öhdəliklərin zamanında yerinə yetirilməsinə çalışırıq. Müştərinin fərdi və ya korporativ olmasından asılı olmayaraq, hər bir müştəri bizim üçün dəyərlidir, və bizim bütün fəaliyyətimiz onların göstərilən xidmətdən məmnun qalmaqlarına istiqamətlənmişdir. İnnovativlik prinsipi Biz fəaliyyət göstərdiyimiz sferanın yeniliklərini daim izləyərək, bu yenilikləri, effektiv həlləri müştərilərə təklif edərək, onların biznesinin inkişafına istifadə etmələrində köməklik göstəririk. Profesionallıq prinsipi Biz komanda üzvlərimizin mükəmməlliyə doğru fəaliyyətini dəstəkləyirik. Onların professional olaraq inkişafı və formalaşması üçün sağlam mühitin və lazımi şəraitin yaradılmasına çalışırıq. Əməkdaşın məmnunluğu prinsipi Şirkətdə çalışan hər bir əməkdaşın öz üzərində inkişafını təmin etmək, irəliləyişinə dəstək olmaq, fikirlərinə hörmətlə yanaşaraq komanda da çalışmaqdan məmnunluğunu təmin etmək bizim ümumi ortaq nöqtəmizdir. Etibarlılıq prinsipi Etibar komandamızın üzvləri arasında olan münasibətlərdə, şirkətimizlə müştərilərimiz arasında qurulan əməkdaşlıqda hər zaman verdiyimiz dəyərdir.Bu dəyər məsuliyyətin tam icrasından və profesionallıqdan formalaşır.
Layihənin linki
irix.az